ناسوخ نام کتاب و فیلمی از دکتر محمد رسولی است. کتاب ناسوخ در قالب و سبک سورئالیسم نوشته شده است.
ناسوخ کتاب خاص و پیچیده است که البته هر خواننده ای با هر میزان دانش و معلومات از خواندن و مطالعه ی آن لذت می برد و دریافت مناسب خود از آن را خواهد داشت.
این اثر ترکیبی از مکتب ادبی مدرنیسم است.
نویسنده در این کتاب با استفاده از ژانر فاتزی یا خیالی دست به ساخت دنیاهای سورئال (فرا واقعی) زده و کتاب ناسوخ، یک کتاب خاصی شده است.
راجع به کتاب ناسوخ بسیار باید گفت و جای گفتار و نوشتار بسیار دارد. این کتاب با وجود حجم کمی که دارد، اما مطالب بسیاری را در خود جای داده است.
مطالعه ی ناسوخ سبب افزایش آگاهی و درگیر شدن ذهن و وادار شدن خواننده به اندیشه می گردد. این کتاب چون به روش سبک مدرن نوشته و در عین حال نویسنده به علوم روز و هم در تاریخ باستان و کهن مسلط بوده و سبب گردیده تا صحنه های جالب و دیدنی در ذهن خواننده ترسیم شود.
نویسنده کتاب به دلیل آشنایی با فنون سینمایی و فیلم نامه نویسی، ناخواسته متأثر از هنر خلق صحنه و تصویر سازی بوده و این ها در کتاب تأثیر گذاشته است. کتاب ناسوخ مناسب برای اقتباس داستان های فلسفی و ساخت فیلم های فلسفی و بیان مقاطع حساس تاریخی است که اغلب هم در بین صاحب نظران مورد بحث می باشند.
دکتر محمد رسولی در نگارش کتاب ناسوخ، دانسته های تاریخی، شاهنامه شناسی و حقوق عمومی (سیاسی) روز را به کار گرفته است.
کتاب و فیلم ناسوخ یک اثر تازه ی هنری با رویکردی نوین است که تکیه بر سنت و تاریخ دارد.
کتاب ناسوخ که فیلم ناسوخ هم برگرفته از آن است، دارای زوایا و گوشه های جالبی و تا کنون ناگفته ای است که تا کتاب خوانده نشود، موضوع معلوم نمی گردد.
کتاب ناسوخ توسط دکتر محمد رسولی، تألیف و توسط نشر سبزان منتشر گردیده است.
فیلم کوتاه ناسوخ برگرفته از این کتاب توسط موسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم و با تهیه کنندگی محمد رسولی تهیه شده است.