تصویر کتاب ایران و روابط بین الملل
کتاب ایران و روابط بین الملل اثر دکتر محمد رسولی

 

در دنیای پیچیده امروز، تعارض و تضاد منافع بین واحد های سیاسی جهان از یک طرف و در عین حال نیاز به تعامل و تفاهم برای حفظ منافع از طرف دیگر، موجب اتخاذ تصمیم های خاص و بروز رفتار های پیچیده و ویژه از سوی این واحد های سیاسی می باشد. برای درک بهتر رفتار سیاسی و نیز تشخیص آن چه که باید و تمیز از آنچه هست! لازم است شناخت کلی و فراگیری از وضعیت جهان داشته باشیم. ما در دنیای واقعیت شاهد رفتار های گاه متضاد از سوی قدرت های جهانی هستیم. بطور مثال به ناگهان مساله حقوق بشر در یک کشور آسیایی دغدغه ی خاطر همه ی سردمداران قدرت های بزرگ دنیا می شود. و در حالی که آه و فغان دارند که چرا برای مثال حکم اعدام در فلان کشور در این طرف دنیا وجود دارد، همزمان در آن سوی تر بر سر مردمان بی گناه و بی دفاع بمب های مخرب میریزند و … .

بنظر می  رسد در جهان سیاست برخی برنامه ها و اهداف هستند که از مدت های پیش در دستور کار کشور ها و قدرت ها بوده است و زمامداران این کشور ها همچنان همان برنامه ها را متناسب با اقتضائات روز به پیش می برند و برخی برنامه ها نیز در زمان حادث حاصل می شوند. شاید به عنوان مثال می توان برنامه ی پتر کبیر روسیه برای رسیدن به آب های گرم خلیج فارس را از نوع اول و مطرح شدن نظم نوین جهانی همزمان با شروع بحران کویت و ائتلاف نیرو های چند ملیتی به رهبری آمریکا بر ضد عراق که از طرف جرج بوش رئیس جمهور آمریکا اعلام گردید را به عنوان مثالی برای دسته دوم نام برد.

از همین رو برای درک آن چه بر جهان ما وجود دارد، بررسی کلی وضعیت سیاسی و اقتصادی جهان، هرچند به طور گذرا و کلی، ملموس بنظر میرسید.از این رو کتاب ایران و روابط بین الملل نوشته ی دکتر محمد رسولی پس از تحقیق و بررسی طولانی تهیه و تقدیم علاقه مندان به مباحث سیاسی و جهانی می شود. جا دارد در اینجا از دوست ارجمند و جوان آقای سید صاحب صادقی که در جمع آوری برخی مطالب کتاب و نیز تهیه برخی از آمار ها و نمودار ها کمک نموده اند سپاسگزاری نمایم.

در پایان از همه ی استادان و صاحب نظران درخواست می نمایم که نقد و نظرات خود را درباره مطلب کتاب برای ما ارسال نمایند.