تصویر کتاب حقوق و دعاوی املاک
کتاب حقوق و دعاوی املاک نوشته ی دکتر محمد رسولی

 

کتاب حقوق و دعاوی املاک ، تالیف تازه ی دکتر محمد رسولی ، حقوقدان ، نویسنده و مدرس دانشگاه،( مدیر موسسه پژوهشی بزرگمهر حکیم ) به طور علمی و با نگاه عملی کلیه دعاوی مرتبط با املاک و اراضی را مورد برسی قرار داده است.
لذا کتاب ” حقوق و دعاوی املاک” کتابی با رویکرد کاربردی است.
کتاب مذکور با بیش از صد و چهل صفحه توسط نشر ” آلاقلم” چاپ و منتشر شده است‌.