دکتر محمد رسولی معتقد است که شاهنامه همه ش تاریخ است. شاهنامه شناس نواندیش و تاریخدان مشهور در کتاب جدید و جالبی که نگارش نموده، چهارده هزار سال تاریخ ایران را بر اساس شاهنامه و دیگر متون معتبر کهن به نگارش در آورده است.
این کتاب تاریخ کامل ایران از سپیده دم تاریخ ایران تا زمان حاضر است.
کتاب تاریخ کامل ایران نوشته ی دکتر محمد رسولی، نقلی و تحلیلی است.
از ویژگی های مهم این کتاب آن است که بر اساس نظریه ی مهم و معروف دکتر رسولی « مبنی بر اینکه شاهنامه تاریخ است و همه ی رویدادهای آن راست و صحیح است» نوشته شده است. کتاب حاضر کمک به تثبیت نظریه ی تاریخی بودن شاهنامه می کند.

کتاب در همین روزهای اخیر از چاپ خارج شده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی موسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم, قرار است این کتاب با حضور دانشمندان شاهنامه شناس( مانند استاد دکتر هوشنگ طالع و دکتر علیقلی بختیار محمودی ) و شبکه های تلوزیونی ،از جمله شبکه خبر و اصحاب رسانه ( خبرگزاری های ایلنا، ایسنا ، تابناک، مهر، فارس و…) در خانه ی اندیشمندان علوم انسانی رو نمایی شود. استاد رسولی قصد دارد پس از دریافت نظریات استادان کتاب را کامل نماید.