محمد رسولی متولد هفتم آبان ۱۳۵۰، حقوقدان، نویسنده و شاهنامه‌شناس است. وی دارای مدرک لیسانس قضایی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی و دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران است.

وی سال‌های متمادی به‌طور مرتب در درس استادان بزرگ شاهنامه‌شناس شرکت فعال داشته و همه‌ی آموزش‌های لازم مربوط به شاهنامه را طی کرده است و با پژوهش و کار بسیار روی شاهنامه، در این دانش صاحب‌نظر گردیده است. آقای رسولی شاهنامه را تاریخ می‌داند و از همین‌رو خودشان در تاریخ غور و تفحص و مطالعه‌ی چندساله کرده و از تاریخدانان می‌باشد.

دکتر محمد رسولی به‌عنوان یک حقوقدان و شاهنامه‌پژوه و تاریخدان، توان آن را داشته که با به‌کارگیری توامان این هر سه هنر و تخصص‌، نکات جدید و جالبی را از دل تاریخ ناشناخته عهد کهن کشف کند و دریچه‌های تازه‌ای را به روی سایر پژوهشگران بگشاید. این سه علم در کنار هم سبب کشف نکات بکر و جدید جالبی از شاهنامه گردیده که تازگی دارد.

 

وی تاکنون حدود سی کتاب و مقاله به چاپ رسانده که هر کدام از آنها در نوع خود خاص و جالب است.

 

برخی از کتاب‌ها و نوشته‌ها و تحقیقات مربوط به شاهنامه‌ی این شاهنامه‌شناس، حقوقدان، تاریخ‌پژوه و تحلیلگر سیاسی‌اقتصادی عبارتند از:

 

 1. بزرگمهر حکیم
 2. بزرگمهر حکیم در اسناد تاریخی
 3. اقدامات بزرگمهر حکیم
 4. شطرنج و نرد
 5. علم و دانش بزرگمهر حکیم
 6. پندگویی در ادبیات پارسی
 7. حکمت و تعالیم اخلاقی در ایران باستان و شاهنامه فردوسی
 8. ظفرنامه (خردنامه)
 9. بزرگمهر در آینه ادب پاسی
 10. بزرگمهر و کلیله و دمنه
 11. شخصیت فرهنگی و تربیتی انوشیروان
 12. داستان باستان
 13. شاهنامه و فردوسی
 14. سالمندی در شاهنامه
 15. فرهنگ در شاهنامه
 16. شاهنامه‌پژوهی
 17. اشکانیان در شاهنامه
 18. اسکندر و کوروش بزرگ هخامنشی در شاهنامه
 19. ساسانیان در شاهنامه
 20. اردشیر بابکان در شاهنامه
 21. شاهپور یکم
 22. هرمز یکم (اورمزد)
 23. پادشاهی بهرام و پسرش بهرام
 24. پادشاهی بهرام بهرامیان
 25. پادشاهی نرسی و پسرش هرمز
 26. شاهپور ذوالاکتاف
 27. پادشاهی شاهپور و پسرش بهرام
 28. پادشاهی یزدگرد
 29. پادشاهی بهرام گور
 30. پادشاهی یزدگرد دوم
 31. پادشاهی هرمز پسر یزدگرد
 32. پادشاهی پیروز
 33. پادشاهی بلاش
 34. پادشاهی قباد
 35. خسرو انوشیروان
 36. پادشاهی هرمزد
 37. پادشاهی خسروپرویز
 38. پادشاهی قباد معروف به شیرویه
 39. پادشاهی اردشیر پور شیرویه
 40. پادشاهی فرآیین
 41. پادشاهی پوران‌دخت و آزرم‌دخت
 42. پادشاهی فرخ‌زاد و یزدگرد
 43. داستان ساختن ایوان مدائن به دست خسروپرویز
 44. داستانی از بهرام گور
 45. داستان شیرین و خسروپرویز
 46. داستان بهرام گور، به شکار رفتن در صحرای گز
 47. داستان مهبود وزیر و آنچه بر او و دو پسرش گذشت
 48. خلاصه داستان بهرام گور و زن پالیزبان
 49. قصه نوش‌زاد، پسر کسری و خروج او بر پدر و سرانجام کارش
 50. دگرگون شدن روزگار بزرگمهر و خشم گرفتن انوشیروان بر او
 51. داستان انوشیروان و خاقان چین
 52. آمدن فرستادگان هند نزد انوشیروان و حکایت شطرنج و نرد
 53. پندهای شاهنامه
 54. پند و اندرزهای خداشناسی
 55. دنیا
 56. ستایش عقل و خرد
 57. پند و اندرزهای تربیتی و اخلاقی
 58. پند و اندرز در باب زنان
 59. دادگری
 60. پند و اندرز درباره فرزند
 61. راستی
 62. گفتارهای شاهنامه
 63. شاهنامه چیست؟
 64. دین‌باوری و خداپرستی در شاهنامه
 65. اسطوره و تاریخ
 66. دوره‌های دوازده هزار سالی
 67. کیومرث در شاهنامه
 68. هوشنگ در شاهنامه
 69. تهمورث در شاهنامه
 70. جمشید در شاهنامه
 71. ضحاک در شاهنامه
 72. فریدون در شاهنامه
 73. منوچهر در شاهنامه
 74. نگاه نوین علمی به شاهنامه
 75. گفتار اندر زادن زال
 76. گفتار اندر زادن رستم
 77. جنگ‌های ایران و توران
 78. نوذر در شاهنامه
 79. ورود رستم به میدان‌های رزم در شاهنامه
 80. پادشاهی کی‌قباد در شاهنامه
 81. پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران
 82. رفتن رستم به‌سوی مازندران برای نجات کی‌کاووس
 83. خوان اول رستم
 84. خوان دوم رستم
 85. خوان سوم رستم
 86. خوان چهارم رستم
 87. خوان پنجم رستم
 88. خوان ششم رستم
 89. خوان هفتم رستم
 90. نبرد کاووس‌شاه با بربرستان و هاماوران
 91. جهان‌آرایی کاووس و پرواز وی در آسمان
 92. سهراب در شاهنامه
 93. رسیدن سهراب به دژ سپید
 94. سیاوش در شاهنامه
 95. کشته شدن سیاوش
 96. کی‌خسرو در شاهنامه
 97. کاموس کشانی در شاهنامه
 98. لهراسب در شاهنامه
 99. گشتاسب در شاهنامه
 100. بهمن در شاهنامه
 101. همای در شاهنامه
 102. سرنوشت گشتاسبیان و پایان تاریخ دوره عهد کهن ایران
 103. مروری گذرا بر محتویات شاهنامه
 104. شاهنامه فردوسی در چه زمانی سروده شد؟
 105. شاهنامه چگونه تدوین شد؟
 106. تاریخ‌نویسی در ایران عهد کهن و باستان
 107. مقالات شاهنامه
 108. اندیشه‌های کهن ایران در شاهنامه
 109. نگاهی به نبردهای شاهنامه و راهکنش (تاکتیک)های جنگی آن
 110. اخلاق در شاهنامه
 111. مفاهیم حقوق عمومی در شاهنامه
 112. مفاهیم سیاسی و کشورداری در شاهنامه فردوسی
 113. دادگری در شاهنامه
 114. خرد در شاهنامه
 115. جمشید در شاهنامه
 116. نگاهی به تاریخ پزشکی ایران در شاهنامه فردوسی
 117. حقوق بشر در شاهنامه
 118. حقوق سالمندی در شاهنامه
 119. آسیب‌شناسی‌های شاهنامه‌پژوهی
 120. اهمیت پرداختن به شاهنامه
 121. فرهنگ در شاهنامه
 122. کی‌کاووس در دو چهره
 123. کوروش بزرگ در قرآن مجید
 124. چرا در شاهنامه تاریخ هخامنشیان نیامده است
 125. داد و دادگری در شاهنامه
 126. مکتب ایرانی
 127. کاروان‌سراها در شاهنامه
 128. معماری در شاهنامه
 129. هنر در شاهنامه
 130. جنگ جهانی اول در سه هزار و نهصد سال پیش
 131. خردنامه
 132. خرد چیست؟
 133. ابیات خرد در شاهنامه
 134. مکتب ایرانی
 135. جهان‌بینی ایرانی
 136. مکتب چیست؟
 137. ویژگی‌های مکتب
 138. ایران تا کجاست؟
 139. ماهیت و محتوای جهان‌بینی ایرانی
 140. منابع مکتب ایرانی
 141. مبانی اصلی جهان‌بینی ایرانی
 142. شیوه‌ی قانون‌گذاری و دات‌مندی در مکتب ایرانی
 143. منابع دریافت حکم در مکتب ایرانی
 144. جهان‌بینی ایرانی به ملیت و حقوق انسانی افراد
 145. جهان‌بینی انسانی ملت ایران
 146. روشن‌سازی جهان‌بینی انسانی مکتب ایرانی
 147. اقدامات منوچهر
 148. باورهای جهان‌بینی ایرانی
 149. بارزه‌های جهان‌بینی ایرانی
 150. یادآوری دو نکته مهم
 151. دو منبع دیگر
 152. مکتب ایرانی در اجرا
 153. قوانین کشورداری
 154. برنامه‌های کلی دولت و ملت
 155. اقتصاد در جهان‌بینی ایرانی
 156. اخلاق در مکتب ایرانی
 157. یلدا و چهارشنبه سوری
 158. شب یلدا
 159. معنی و تاریخ
 160. ماهیت و چیستی یلدا
 161. دلیل نام‌گذاری شب یلدا
 162. پیشینه شب یلدا
 163. آداب و رسوم ایرانیان باستان در شب یلدا
 164. آداب و رسوم یلدا در زمان حاضر
 165. بررسی شب یلدا
 166. جشن یلدا و عادات مرسوم در ایران
 167. شاهنامه‌خوانی
 168. فال حافظ
 169. شب یلدا یا شب چله
 170. پیشینه‌ی جشن
 171. تأثیر یلدا در جشن‌های دیگر مردمان
 172. شب یلدا در آئین ایران باستان
 173. جشن یلدا در ایران امروز
 174. چهارشنبه سوری
 175. آداب و رسوم و آیین‌های جشم چهارشنبه سوری
 176. چهارشنبه سوری در شهرهای گوناگون
 177. وضعیت امروزی جشن چهارشنبه سوری
 178. روز چهارشنبه سوری
 179. چهارشنبه سوری در شاهنامه
 180. فلسفه چهارشنبه سوری
 181. معنای لغوی چهارشنبه سوری
 182. تاریخچه چهارشنبه سوری
 183. چهارشنبه سوری در دوران اسلامی
 184. فلسفه برگزاری مراسم چهارشنبه سوری
 185. غذاها و خوراکی‌های مخصوص چهارشنبه سوری
 186. بوفی کور
 187. نگاهی به حقوق زن در ایران و قوانین آن در تاریخ ایران به ضمیمه قانون حمایت خانواده
 188. مصر
 189. یونان
 190. جامعه آخاتی
 191. جامعه اسپارت
 192. آتن
 193. روم
 194. وضعیت زن در عرب
 195. قانون‌گذاری برای حقوق زنان در تاریخ ایران
 196. کشف حقوق زن در ایران کهن از طریق شاهنامه
 197. دوره هخامنشیان
 198. دوره اشکانیان
 199. دوره ساسانیان
 200. قوانین مربوط به زن در ایران نو
 201. دوره صفویه
 202. دوره قاجاریه
 203. پس از مشروطیت تا آغاز دوره پهلوی
 204. دوره پهلوی
 205. قانون مدنی
 206. پس از انقلاب اسلامی
 207. لایحه حمایت از خانواده
 208. دادگاه خانواده
 209. مراکز مشاوره خانوادگی
 210. ازدواج
 211. طلاق
 212. حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
 213. حقوق وظیفه و مستمری
 214. مقررات کیفری
 215. سوگواری ایرانی
 216. آیین سوگ در ایران
 217. حسین شهید مظلوم
 218. سوگ سیاوش
 219. داستان نوذر
 220. داستان سوزناک و پرآب چشم سهراب
 221. شهید راه وطن، آریوبرزین
 222. حضرت علی اکبر
 223. سلطان جلال‌الدین خوارزم‌شاه
 224. در سوگ برادر
 225. فرود (برادر کی‌خسرو)
 226. داستان بهرام
 227. شهیدان وطن در دفاع مقدس
 228. نگاهی نو به شاهنامه
 229. زمان و تاریخ سرایش شاهنامه‌ی فردوسی
 230. شیوه‌ی تدوین شاهنامه
 231. شاهنامه چگونه تدوین شد؟
 232. شاهنامه چیست؟
 233. جغرافیای شاهنامه
 234. آب و هوای فلات ایران در عهد کهن
 235. چرا در نسخه‌های گوناگون شاهنامه، گاه برخی ابیات یا واژگان با هم تفاوت دارند؟
 236. مرزهای شمالی ایران در شاهنامه
 237. چند نکته ساده برای کمک به درک بهتر شاهنامه
 238. خرد در شاهنامه
 239. کیومرث
 240. هوشنگ
 241. طهمورث
 242. جمشید
 243. ضحاک
 244. فریدون
 245. ایرج
 246. منوچهر
 247. درخصوص زال
 248. درخصوص رستم
 249. نوذر
 250. پادشاهی زوتهماسب و گرشاسب
 251. کی‌قباد
 252. در پادشاهی کیکاووس
 253. داستان سهراب
 254. کی‌خسرو
 255. در پادشاهی لهراسب
 256. پادشاهی بهمن
 257. پادشاهی همای چهرزاد
 258. پادشاهی داراب
 259. دارا
 260. اسکندر
 261. اشکانیان در شاهنامه
 262. ساسانیان
 263. نهاد انجمن و شورا در تاریخ ایران
 264. کتاب‌شناسی شاهنامه
 265. آشپزی و خوراکی در شاهنامه
 266. شاهنامه و بشریت
 267. سیر تمدن بشری در شاهنامه
 268. رفع نیازهای بشری در شاهنامه
 269. شاهنامه و خوراک
 270. خوراک اولیه انسان‌ها
 271. خوراک‌پزی در شاهنامه
 272. ادبیات مربوط به خوراک‌پزی در شاهنامه
 273. خوراک‌های کلی
 274. خوراک
 275. تأثیر خوراک بر انسان از دید شاهنامه
 276. خوراکی‌های شاهنامه
 277. خوراکی‌ها
 278. آشامیدنی‌ها
 279. مشروعیت در شاهنامه
 280. زن در شاهنامه
 281. داد و دادگری در شاهنامه
 282. ری و تهران در شاهنامه
 283. اندیشه‌های کهن ایران در شاهنامه
 284. آسیب‌شناسی‌های شاهنامه‌پژوهی
 285. حقوق بشر در شاهنامه
 286. چرا در شاهنامه تاریخ هخامنشیان نیامده است؟
 287. مقاله مکتب ایرانی
 288. کارشناسان رسمی دادگستری در شاهنامه
 289. کوه در شاهنامه
 290. فتوت و مردانگی در شاهنامه
 291. نظریات دکتر رسولی در مورد شاهنامه
 292. سپندارمذگان
 293. زمین از نگاه ملی
 294. اهمیت سالمند و پیر در شاهنامه
 295. فرّه ایزدی گفتگو با دکتر محمد رسولی روزنامه آسیا
 296. شاهنامه سبب انسجام ملی و یگانگی مردم ایران است آسیانیوز
 297. فرگشت از نگاه شاهنامه؛ گفتگو با دکتر محمد رسولی روزنامه آسیا
 298. سهراب؛ نخستین پان‌ایرانیست گفتگو با دکتر محمد رسولی روزنامه آسیا
 299. پناهندگی سیاسی در شاهنامه گفتگو با دکتر محمد رسولی روزنامه آسیا
 300. پولشویی در شاهنامه گفتگو با دکتر محمد رسولی روزنامه آسیا
 301. فرمانفرمایی همای؛ تولید ثروت برای همه گفتگو با دکتر محمد رسولی روزنامه آسیا
 302. اشارات پزشکی شاهنامه
 303. نخستین پادشاه زن در ایران کهن
 304. دیدگاه شاهنامه به اعدام
 305. پله‌بیسیت/ همه‌پرسی در شاهنامه
 306. ردیابی منشور حقوق بشر
 307. نظام جمهوری در شاهنامه
 308. پناهندگی سیاسی در شاهنامه
 309. زیست هزارساله‌ی ضحاک مار به دوش
 310. ضحاک
 311. تحلیلی بر سیمرغ
 312. زنان در شاهنامه