مردم و ملت ایران دارای عواطف انسانی و سرشار از احساس، مهربانی، عشق و علاقه به یکدیگرند.این مردمان خوب و رئوف و عاطفی یکدیگرد را دوست می دارند.